ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2018-2019

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Ἱ. Ναός ἉγίωνἈποστόλων Πέτρου & Παύλου Περαίας σέ συνεργασία μέτόΠυθαγόρειο Ὠδεῖο Περαίας θά λειτουργήσει γιά τό σχολικό ἔτος 2018-2019 Τμήματα Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Τά μαθήματα θά πραγματοποι-οῦνται κάθε Πέμπτη ἀπόγευμα ἀπό τήν 6:00μ.μ.καίἔπειτα.Θάσυσταθοῦν:

α) 1. ὁλιγομελῆ τμήματα (ἀνηλίκων καί ἐνηλίκων) γιάτήν ἐκμάθησητῆς ψαλτικῆς

          τέχνης (προϋπόθεση ἡ ἐγγραφή στό μαθητολόγιο τοῦ ὠδείου),

  1. τμῆμα πρακτικῆ ςἐκμάθησηςτῆς ψαλτικῆς καί ζητημάτων τυπικοῦ,

β) τμῆμα μεικτό (ἀνδρῶν&γυναικῶν) ἐκμάθησης παρακλήσεων & ἐγκωμίων.

Θά προηγηθεῖ ἀκρόαση τῶνἐ νδιαφερομένων (6 Σεπτεμβρίου στόν ἱερό ναό, 6:00 μ.μ.) ἀπό τόν μουσικοδιδάσκαλο κ. Σωτήρη Δεσπότη.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.