ΑΝΑΝΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΩΝ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020

Μηναῖο – ἀγρυπνίες

Ἡ ὑποβολὴ σχολίων ἔχει κλείσει.