ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ – ΠΑΣΧΑ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ 2021

Μ.  ΕΒΔΟΜΑΔΑ – ΠΑΣΧΑ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ 2021

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

7:00 – 9:00 π.μ., Ὄρθρος & 1η  Θ. Λειτουργία

9:00-10:00 π.μ.,   2η Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6:30 μ.μ.,  Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

7:30 – 8:30 π.μ.,  Θ Ὥρα & Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων

6:30 μ.μ.,  Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

7:30 – 8:30 π.μ.,  Θ Ὥρα & Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων

6:30 μ.μ.,  Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

7:30 – 8:30 π.μ.,  Θ Ὥρα & Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων

5:00 μ.μ., Εὐχέλαιο

6:00 μ.μ.,  Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

7:00 – 9:00 π.μ., Ἑσπερινός & Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου

5:30 μ.μ.,  Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00 π.μ., Μ.  Ὧραι & Ἑσπερινός Ἀποκαθηλώσεως

6:00 μ.μ.,  Ἀκολουθία Ἐπιταφίου

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

7:00-9:00 π.μ.,  Ἑσπερινός & Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου

08:15 μ.μ., Παννυχίδα & Θ. Λειτουργία

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

11ηπρωινῇ,  Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Ἁγ. Γεωργίου, 7:30 – 9:00 π.μ.,  Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης, 7:30 – 9:00 π.μ.,  Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία

ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Ἁγ. Ἀθανασίου, 7:30 – 9:00 π.μ.,  Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (Παρεκκλήσι παραλίας)

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, 7:30 – 9:00 π.μ.,  Ὄρθρος & Θ. Λειτουργία

Ἡ ὑποβολὴ σχολίων ἔχει κλείσει.