Η παραβολή του Σπορέα

 

Η παραβολή του Σπλαχνικού Πατέρα (ή του Ασώτου Υιού)

 

Η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη