ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1. Κάθε Σάββατο μία ὥρα πρίν τόν Ἑσπερινό (π.χ. γιά τούς μῆνες Νοέμβριο ἕως καί Μάρτιο 4:00–5:00 μ.μ.) θά πραγματοποιοῦνται μαθήματα πού ἡ διδακτική τους ὕλη καλύπτει τό Α΄ καί Β΄ ἔτος τῆς σχολῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.

2. Ἀμέσως μετά ἡ ἀκολουθία Θ΄ ὥρας καί Ἑσπερινοῦ (π.χ. 5:00-6:00 μ.μ.). Οἱ μαθητές θά συμμετέχουν ἐνεργά στίς ἀκολουθίες αὐτές ψάλλοντας ἀπό χοροῦ μέ τόν Ἱεροψάλτη τοῦ ναοῦ.

3. Κάθε Σάββατο μετά τόν Ἑσπερινό 6:00-7:00 μ.μ. θά πραγματοποιοῦνται τά μαθήματα πού ἡ διδακτική τους ὕλη καλύπτει τό Γ΄ καί Δ΄ ἔτος τῆς σχολῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.

4. Σέ ὅλους τούς μαθητές θά παρέχεται ὀπτικοακουστικό ὑλικό σέ ψηφιακούς δίσκους μέ σκοπό τή συστηματικότερη μελέτη τοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου τῆς ψαλτικῆς μας παράδοσης. Γιά τήν ἁρτιότερη ἐνημέρωση τῶν μαθητῶν ἡ μουσική βιβλιοθήκη τοῦ ναοῦ ἐμπλουτίζεται τόσο σέ ἀκουστικό ὅσο καί σέ ὀπτικό ὑλικό. Τό ὑλικό αὐτό σύντομα θά ὑπάρχει καί στήν ἱστοσελίδα τοῦ ναοῦ (peter-paul-church.gr), ὅπου ὁ κάθε σπουδαστής μέ κωδικό θά ἔχει πρόσβαση στήν πληροφορία πού χρειάζεται.

 

 

5. Τά μαθήματα παρέχονται δωρεάν.

 

 

 

 

 

 

 

Καθηγητής: Δρ Σωτήριος Δεσπότης (τηλ. 6981356800)