Μητροπολίτης – Ἱερείς

Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο

Ἐρανική Ἐπιτροπή

Ἱεροψάλτες – Νεωκόροι

Ἐθελοντές Ὀμάδες Καθαριότητας