Χρονολόγιο τῆς Ἵδρυσης τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀπ. Πέτρου & Παύλου Περαίας

 

Προεργασία


1. Πρόβλεψη χώρου γιά ἀνέγερση ἱεροῦ ναοῦ, στό ὑπ’ἀρ. 232Δ/5-12-69 διάταγμα ρυμοτομίας.

2. Στίς 23-9-1977, τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο ἀποφάσισε τήν ἵδρυση ναοῦ στήν κάτω Περαία

3. Τό 1977, πρῶτος ἔρανος γιά τόν νέο ναό.

4. Τό 1988, ἡ κοινότητα Περαίας ἀποφασίζει γιά τήν παραχώρηση οἰκοπέδου μέ σκοπό τήν ἀνέγερση τοῦ νέου ναοῦ & ἀκυρώνεται ἀπό τή Νομαρχία.

5. Τό 1993, παραχωροῦνται ἐκ νέου δύο στρέμματα γῆς γιά τόν ἴδιο σκοπό (ἀνέγερση νέου ναοῦ) & τήν ἴδια χρονιά ἀποφασίζεται ἡ ἀφιέρωσή του στούς ἀποστόλους Πέτρο & Παῦλο.

6. Μέ τό νέο πολεοδομικό σχέδιο ΦΕΚ 623Δ/21-7-1997 ὁρίζεται χῶρος 887 τ.μ. στό ΟΤ 103 γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου ναοῦ στήν κ. Περαία.

7. Τό 1998, ἀναθέτει τό ΕΣ τήν ἐκπόνηση τῶν ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων στόν κ. Δ. Χριστίδη.

  

Ἱστορία

1. Στίς 19-7-2001, τό ΔΣ τοῦ Δήμου Θερμαϊκοῦ παραχώρησε τή χρήση οἰκοπέδου 885 τ.μ. γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου ναοῦ.

2. Στίς 3-7-2002, τό ΔΣ τοῦ Δήμου παραχώρησε τήν ἐς ἀεί χρήση 1759,15 τ.μ. γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου ναοῦ.

3. Στίς 20-12-2002 ἐκδόθηκε ἡ ὑπ’ἀρ. 3120/2002 ἄδεια ἐνέγερσης ὑπόγειου βοηθητικοῦ χώρου γιά τόν νέο ναό.

4. Στίς 8-3-2003, ἄρχισαν μέ ἁγιασμό οἱ χωματουργικές ἐργασίες στό οἰκόπεδο.

5. Στίς 5-4-2003, ὁ Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδημος τέλεσε τήν κατάθεση θεμέλιου λίθου στόν ὑπό ἀνέγερση ναό .

6. Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2003 ξεκίνησε καί τό 2007 ὁλοκληρώθηκε ἡ σκυροδέτηση τῆς ἀνωδομῆς μέ τή δωρεά τῶν ἀδελφῶν Ζαφειρίδη.

7. Στίς 28-3-2005 ἐγκρίθηκε ἡ 1η ἀναθεώρηση (3389/2005) τῆς ἀρχικῆς ἄδειας τοῦ ναοῦ.

8. Στίς 22-4-2005 τελέστηκαν τά θυρανοίξια τῆς κατακόμβης τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

9. Μέ τό ὑπ’ἀρ. 43 προεδρικό Διάταγμα, ΦΕΚ 45/2-3-2006, ἱδρύθηκε ἡ νέα ἐνορία τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου ὡς Ν.Π.Δ.Δ., καί τήν ἴδια χρονιά διορίστηκαν τά πρῶτα θεσμικά ὄργανα τῆς ἐνορίας ἀπό τόν Μητροπολίτη (ἱερέας, ἐκκλησιαστικό συμβούλιο, ἐρανική ἐπιτροπή, ἐνοριακό φιλόπτωχο).

10. Τό 2008 ἱδρύθηκε στά πλαίσια τοῦ ΕΦΤ τό ἐνοριακό κατάστημα τροφίμων καί ἐνδυμάτων γιά ἄπορους τῆς ἐνορίας μας. Τό ἴδιο ἔτος ἱδρύθηκε καί ἡ ἐνοριακή δανειστική βιβλιοθήκη.

11. Τά ἔτη 2008 & 2009 ἔγιναν τά ἐσωτερικά ἐπιχρίσματα, ἡ στέγη, τά ἡλεκτρολογικά καί κατασκευάστηκαν τά κουφώματα τοῦ ναοῦ.

12. Στίς 2-10-2009 ἐγκρίθηκε ἡ 2η ἀναθεώρηση (3822/2009) τῆς ἀρχικῆς ἄδειας τοῦ ναοῦ.

13. Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2009 ἱδρύθηκε τό τμῆμα ἐθνικῆς μουσικῆς γιά τήν ἐκμάθηση τῆς βυζαντινῆς ψαλμωδίας.

14. Στίς 20-9-2010, παραχωρήθηκε μέ ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ἡ πλήρης κυριότητα τοῦ οἰκοπέδου στό νομικό πρόσωπο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ (τό συμβόλαιο ὑπογράφηκε μόλις τέλος τοῦ 2011).

15. Τό 2011 βάφτηκε ἐσωτερικά ἡ ἀνωδομή καί ἡ κατακόμβη τοῦ ναοῦ.

16. Τό ἴδιο ἔτος ἱδρύθηκαν κατηχητικά τμήματα γιά ὅλες τίς ἡλικίες στήν ἐνορία.

17. Τό ἴδιο ἔτος ἱδρύθηκε ἡ ἐνοριακή χορωδία ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Σωτήρη Δεσπότη (δεξιοῦ ἱεροψάλτη τοῦ ναοῦ) καί παράλληλα συστάθηκε τό θεατρικό ἐργαστήρι τῆς ἐνορίας.

18. Ἀρχές του 2012 κατασκευάστηκε ὁ ἱστότοπος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τό ἐνοριακό Forum ὑπό τή διαχείριση τῶν κατηχητῶν τῆς ἐνορίας.