Κατηχητική Ἐστία

Ἐξομολόγηση – Ὁμιλίες

Διακονία ἱδρυμάτων – Φυλακῶν

Tμῆμα Bυζαντινῆς Mουσικῆς

Ἐνοριακή Χορωδία

Ἐνοριακή Βιβλιοθήκη