Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Δήλωση Ἀναδόχου & Παρανύμφου

Δήλωση πιστοποιητικοῦ ἀγαμίας

Ὑπεύθυνη Δήλωση Γονέων σε Βάπτιση

Συμφωνητικό Ναοῦ γιά βίντεο