Εἶναι τό θεσμικό ὄργανο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τό ὁποῖο διορίζεται ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο, ἀποτελεῖται κατά βάση ἀπό τέσσερα τακτικά λαϊκά μέλη, οἱ ὁποίοι μαζί μό τόν Ἱερέα-Προϊστάμενο ἀσκοῦν τή διοίκηση τῶν πραγμάτων τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ. Ἡ θητεία του εἶναι τριετής.

 

 Θητεῖες Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων