Εἶναι τό θεσμικό ὄργανο τοῦ ΙΝ, τό ὁποῖο διορίζεται ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο καί ἐξαρτᾶται ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο ταμεῖο τῆς Μητρόπολης. Ἀποτελεῖται ἀπό τρία τακτικά γυναικεῖα μέλη, ἕναν ἐκκλησιατικό σύμβουλο καί ὡς πρόεδρο ἕναν ἱερέα ἤ τόν ἱερέα τοῦ ναοῦ. Ἡ θητεία του εἶναι τριετής.

 

Θητεῖες ΕΦΤ