Ἡ ἐπιτροπή αὐτή διορίζεται ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο, δέν ἔχει περιορισμούς στόν ἀριθμό μελῶν ἤ τό φύλο καί ἀποκλειστικό σκοπό ἔχει τή συγκέντρωση (ὄχι τή διαχείρηση) πόρων γιά ἕναν ἤ πολλά ἔργα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἡ θητεία τῆς ἐρανικῆς εἶναι ἐτήσια.

 

Θητεῖες Ἐρανικῶν Ἐπιτροπῶν