ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ

 Υπαπαντή

ΕΥΧΗ ΓΕΝΝΑΣ – ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ
Γιά τήν σωστή τέλεση τῶν εὐχῶν ἀπαιτεῖται εὐλαβής προετοιμασία καί παρουσία ὁρισμένων ὑλικῶν μέσων:

1. Μετά τήν ἐπιστροφή τῆς μητέρας ἀπό τήν κλινική, στό τέλος τῆς πρώτης ἑβδομάδας, καλοῦμε τόν ἱερέα στό σπίτι τῆς λεχώνας νά εὐλογήσει τόσο τή μητέρα ὅσο καί τό νεογέννητο.

2. Πρέπει νά ἔχουμε εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἤ τῆς Παναγίας ἐπιστηριγμένη σέ εἰδική βάση ἤ σέ κάποιο σταθερό σημεῖο καί κανδήλα ἀναμμένη μπροστά ἀπό τήν εἰκόνα.

3. Λίγες ἡμέρες πρίν τή συμπλήρωση σαράντα ἡμερῶν ἀπό τή γέννα συνεννοούμαστε μέ τόν ἱερέα τηλεφωνικά γιά τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα πού θά προσέλθει ἡ μητέρα καί τό νεογέννητο στόν Ναό γιά τίς εὐχές τοῦ Σαραντισμοῦ. Προτρέπουμε τούς γονεῖς νά ἔχουν καταλήξει ἕως τότε στό ὄνομα τοῦ παιδιοῦ γιά νά ἐκκλησιαστεῖ μέ τό ὄνομά του.

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ