– Βασιλική Μανίκα

– Γαρυφαλιά Γιαμπαζολιᾶ

– Εἰρήνη Πιτσούλη

– Εἰρήνη Χαρούπα

– Ἑλένη Φραγκάκη

– Εὐαγγελία Κυπραίου

– Ζαχαρούλα Κατσαροῦ

– Κωνσταντίνα Παπαχαραλάμπους

– Μαγδαλινή Καλαϊτζῆ

– Μαρία Βιγγοπούλου

– Μαρία Δανδόλου

– Μαρία Μαρμαρίδου

– Μαρία Ροηλίδου

– Μαροῦσα Σαϊνίδου

– Μυλοδώ Παπαστεργίου

– Ξανθίππη Σανιδᾶ

– Οὐρανία Τζάγκα

– Παρθένα Στρατῆ

– Φωτεινή Στερνιώτη