ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

1. ΑΚΙΝΗΤΟΙ ΕΟΡΤΑΙ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους

Α´. Κυριακαί καί ορταί ν τας λοιπας μέραις τς βδομάδος.

  ΩΡΑΙ ΕΝΑΡΞΕΩΣ
ΜΗΝΕΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΟΡΘΡΟΥ  Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 6:00´ μ.μ. 7:30´ π.μ. 9:00´ μ.μ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 6:00´ μ.μ. 7:30´ π.μ. 9:00´ μ.μ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 5:00´ μ.μ. 7:30´ π.μ. 9:00´ μ.μ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 5:00´ μ.μ. 7:30´ π.μ. 9:00´ μ.μ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 5:00´ μ.μ. 7:30´ π.μ. 9:00´ μ.μ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5:00´ μ.μ. 7:30´ π.μ. 9:00´ μ.μ
ΜΑΡΤΙΟΣ 5:00´ μ.μ. 7:30´ π.μ. 9:00´ μ.μ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7:00´ μ.μ. 7:00´ π.μ. 8:30´ μ.μ
ΜΑΪΟΣ 7:00´ μ.μ. 7:00´ π.μ. 8:30´ μ.μ
ΙΟΥΝΙΟΣ 7:00´ μ.μ. 7:00´ π.μ. 8:30´ μ.μ
ΙΟΥΛΙΟΣ 7:00´ μ.μ. 7:00´ π.μ. 8:30´ μ.μ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 7:00´ μ.μ. 7:00´ π.μ. 8:30´ μ.μ

 

Β´. Παραμονή τν Χριστουγέννων: Ὄρθρος 6:00´ π.μ. – Θ. Λειτουργία 8:00´ π.μ.

Γ´. Χριστούγεννα: Ὄρθρος 5:00´ π.μ. – Θ. Λειτουργία 7:00´ π.μ.

Δ´. Παραμονή τν Θεοφανείων: Ὄρθρος 6:00´ π.μ. – Θ. Λειτουργία 8:00´ π.μ.

Ε´. Θεοφάνεια: Ὄρθρος 7:00´ π.μ. – Θ. Λειτουργία 8:30´π.μ. – Ἁγιασμός 10:00´ π.μ.

 

2. ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους

Α´. Μεγάλη Τεσσαρακοστή

1. Μέγα πόδειπνον: Ὡς ὁ Ἐσπερινός κατά τούς ἀντιστοίχους μῆνας.

2. Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

 Ὡς ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία κατά τούς ἀντιστοίχους μῆνας

3. Χαιρετισμοί τς Θεοτόκου: 7:00´ μ.μ.

4. Μέγας Κανών (Τετάρτην τῆς Ε´ ἑβδομάδος τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς): 6:30´ μ.μ.

5. κάθιστος μνος: 7:00´ μ.μ.

 

Β´. γία καί Μεγάλη βδομάς

1. Α κολουθίαι το Νυμφίου (Κυριακή Βαϊων, Μ. Δευτέρα καί Μ. Τρίτη): 7:00´ μ.μ.

2. Α ραι καί Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων 

Ὡς ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία κατά τούς ἀντιστοίχους μῆνας

3. Μ. Τετάρτη. Εχέλαιον: 5:00´ μ.μ. κολουθία το Νιπτρος: 7:00´ μ.μ.

4. Μ. Πέμπτη (πρωί). Ὁ Ἐσπερινός καί ἡ Θεία λειτουργία: 7:30´ π.μ.

5. Μ. Πέμπτη (βράδυ). Ἡ ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν: 7:00´ μ.μ.

6. Μ. Παρασκευή. Μεγάλαι Ὧραι καί Ἑσπερινός Ἀποκαθηλώσεως: 8:30´ π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου: 7:00´ μ.μ. Ἔξοδος Ἐπιταφίου: 9:00´ μ.μ.

7. Μ. Σάββατον. Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου: 7:30´ π.μ.

 

Γ´. Κυριακή το Πάσχα

1. Κροσις Κωδώνων: τῇ 11ῃ νυκτερινῇ.

2. νάστασις: τῇ 12ῃ νυκτερινῇ – Ἀπόλυσις: 2 πρωινῇ.

3. γάπη τῇ 11ῃ πρωινῇ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Αἱ Δοξολογίαι ἐθνικῶν ἑορτῶν καί ἐπετείων τελοῦνται εὐθύς μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θ. Λειτουργίας.

 

ν Πολυγύρ τ 1 Σεπτεμβρίου 2001

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν Ι Κ Ο Δ Η Μ Ο Σ