Ο Χριστός στη φυλακή

Διακόνημα Ἱδρυμάτων, ἕτος 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το ἕτος 2011, μαζί μέ τίς κυρίες, προσπαθήσαμε νά δημιουργήσουμε μία σταθερή σχέση μέ τά τέσσερα ἱδρύματα – ΑΛΚΙΩΝ, ΧΡΥΣΑΛΙΣ, ΑΛΘΑΙΑ καί ΑΞΩΝ – πού ὑπάρχουν στά ὅρια τῆς ἐνορίας μας. Αὐτά τἀ ἱδρύματα λειτουργοῦν βάσει τοῦ προγράμματος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τῆς κοινωνικοποίησης τῶν ἀτόμων πού ὑποφέρουν ἀπό νοητική καθυστέρηση. Ἡ συνεργασία μας κινεῖται στα πλαίσια μιᾶς πνευματικῆς καί μυστηριακῆς ὑποστήριξης ἡ ὁποία πιστεύουμε ὅτι μπορεί νά βελτιώνει σταδιακά τήν ψυχοσωματική ὑγεία τῶν τροφίμων.

 

Τό 2011 καταφέραμε να ἐπισκεφτοῦμε τά ἐν λόγῳ ἱδρύματα στά πλαίσια τῶν μεγάλων ἑορτῶν Πάσχα καί Χριστουγέννων, προσπαθώντας νά προσφέρουμε τήν δική μας συντροφιά, συμβολικά δῶρα καθώς καί τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας.

Κατόπιν μιᾶς ἐξαιρετικῆς συνεργασίας καί ἀποδοχῆς τῆς παρουσίας τῆς Ἐκκλησίας στό Ἵδρυμα ΑΛΚΙΩΝ πήγαμε καί κοινωνήσαμε τακτικά τούς τροφίμους τοῦ Ἱδρύματος. Ἐπίσης μέ τήν ἄδεια καί συμμετοχή τῆς προϊσταμένης ἀρχῆς τελέσαμε στό ἴδιο Ἵδρυμα, στό μῆνα Νοέμβριο, καί τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου. Παραμονή τῶν Χριστουγέννων τραγουδήσαμε τά κάλαντα μαζί μέ τά παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ τῆς ἐνορίας μας, γεγονός πού προξένησε μεγάλη χαρά στίς ψυχές αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων πού ὑποφέρουν καί καταβάλλουν προσπάθειες σοβαρές γιά μιά κοινωνική ζωή.


Ὑπεύθυνοι – π. Κωνσταντῖνος Πετράκης
καί οἱ κυρίες Εἰρήνη Xαρούπα, Μαρία Σιδηροπούλου καί Ἐλισάβετ Tσαμητροπούλου.