Οἱ ἡμέρες καί ὥρες πού μπορεῖτε νά ἐξομολογηθεῖτε, ἀνακοινώνονται στό μηνιαῖο πρόγραμμα τοῦ ναοῦ.

Ἐπικοινωνήστε μέ τόν ἱερέα γιά νά ὁρίσετε συγκεκριμένη ἡμέρα καί ὥρα, γιά νά ἀποφύγετε ἄσκοπη ἀναμονή.  Μήν ἀναβάλετε τήν ἐξομολόγηση γιά τίς τελευταῖες ἡμέρες τῆς Σαρακοστῆς, πού οἱ ὑποχρεώσεις τῶν ἱερέων εἶναι αὐξημένες.    

Ἀκολουθοῦν λίγες σκέψεις καί μερικές ἐνδιαφέρουσες ἀναρτήσεις σέ ὀρθόδοξα ἱστολόγια, γιά τόν σκοπό, τό νόημα, τόν τρόπο, τήν ὠφέλεια καί τήν πνευματική διάσταση τοῦ μυστηρίου.

Ἕνα κείμενο περί Ἐξομολογήσεως ἀπό τό βιβλίο «Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητοῦ» (σελ. 165 ἐκδ. Παπαδημητρίου)

… ἄκουσα ὅτι … ἐζοῦσεν ἕνας ἀσκητής ἱερεύς, ὁ ὁποῖος ἦτο σοφός ἄνθρωπος καί γεμᾶτος ἀπό κατανόηση. Ὁποιοσ­δήποτε ἐπήγαινεν εἰς αὐτόν γιά νά ἐξομολογηθεῖ, εὑρισκόταν σέ μιάν ἀτμόσφαιρα γεμάτη ἀπό μειλιχιότητα καί συμπάθεια, ἀποχωροῦσε δέ χορτᾶτος ἀπό διδασκα­λία γιά τήν σωτηρία του καί ἤρεμος ψυχικά. Μέ μεγάλην εὐχαρίστηση ἐπληροφορήθηκα γιά ὅλα αὐτά καί ἀνεχώρησα ἀμέσως νά συναντήσω τόν ἄγιον αὐτόν γέροντα…

 

Λίγα λόγια γιά τήν αληθινή εξομολόγηση  ἀπό τόν Μητροπολίτη Άντονυ (Μπλουμ) του Σουρόζ

 Όταν ένα παιδί έρχεται για εξομολόγηση μου μεταφέρει, από μνήμης ή σε γραπτό, μία σύντομη ή μακριά λίστα “αμαρτιών”. Όπως ανακαλύπτω στη συνέχεια, έχει συνήθως συνταχθεί χωρίς τη συμμετοχή του ίδιου του παιδιού και αντανακλά μόνο τα παράπονα και την κριτική των γονέων του. Παρόμοια εμπειρία έχει κανείς με ενήλικες ανθρώπους που εμφανίζονται με λίστες που ανακάλυψαν σε σχετικά βιβλία ή συνέταξαν με τη συνδρομή των πνευματικών τους γερόντων. Έτσι, το επόμενο βήμα είναι να θέσω τον άνθρωπο μπροστά στον προβληματισμό να διερευνήσει τη δική του, προσωπική σχέση με τον Χριστό. Οι περισσότεροι δεν έχουν παρά μία επιφανειακή, εξ ακοής γνωριμία μαζί Του γι’ αυτό και τους ενθαρρύνω να Τον γνωρίσουν καλύτερα μέσα από την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Από μία τέτοια προσέγγιση αρχίζει κανείς να καταλαβαίνει αν το πρόσωπο του Χριστού τον ελκύει, εάν επιθυμεί να γίνει όμοιος με τον Χριστό και να κτίσει με Εκείνον μία σχέση φιλίας. …