Ἱερόν Παρεκκλήσιων, Γενεσίου τῆς Θεοτόκου (σύγχρονη φωτογραφία)
Ἡ πρώτη κατασκευή τοῦ παρεκκλησίου περί τό 1950