ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΦΤ)

 

2006-2008[1]

Μαρία Ἔντουαρντς
Κυριακή Γκυντιλᾶ
Μυλοδώ Παπαστεργίου

2009-2011[2]

Μαρία Ἔντουαρντς
Κυριακή Γκυντιλᾶ
Μυλοδώ Παπαστεργίου

[ἀναπληρωματικά μέλη]

Ἰωάννα Θεοφανίδου
Αἰκατερίνη Βούρου-Κοκολάκη
Δέσποινα Μυλωνᾶ-Βαλβαζάνη
Μαρία Σιδηροπούλου
Εἰρήνη Χαρούπα
Ἐλισάβετ Τσαμητροπούλου

 

2012-2014

Μαρία Ἔντουαρντς
Κυριακή Γκυντιλᾶ
Μυλοδώ Παπαστεργίου

[ἀναπληρωματικά μέλη]

Ἰωάννα Θεοφανίδου
Αἰκατερίνη Βούρου-Κοκολάκη
Δέσποινα Μυλωνᾶ-Βαλβαζάνη
Μαρία Σιδηροπούλου
Εἰρήνη Χαρούπα
Ἐλισάβετ Τσαμητροπούλου

 

 

 

[1] Αρ.πρωτ. 01/2-4-06 ΕΦΤ ΙΝ καί ἀρ. πρωτ. 53/11-4-2006 ΓΦΤ ΜΚ
[2] Ἀρ.πρωτ. 05/2-10-2008 ΕΦΤ ΙΝ καί ἀρ.πρωτ. 28/29-10-2008 ΓΦΤ ΜΚ