ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012-13)

 

Τμῆμα ἐκμάθησης Βυζαντινῆς Μουσικῆς

(Λειτουργεῖ σέ ἑβδομαδιαία βάση)


Τμῆμα 1ο

Ὕλη: Ἀργό Ἀναστασιματάριο τοῦ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου
Ὥρες: Σάββατο 3-4 μμ

Τμῆμα 2ο
Ὕλη: Σύντομο Ἀναστασιματάριο τοῦ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου
Ὥρες: Σάββατο 4-5μμ (μία ὥρα πρίν τόν ἑσπερινό΄ ἀλλάζει κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους)

Τμῆμα 3ο
Ὕλη: Εἱρμολόγιον τοῦ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου
Ὥρες: Σάββατο 6-7μμ (μία ὥρα ἀμέσως μετά τόν ἑσπερινό΄ ἀλλάζει κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους)

Κατά τή διάρκεια τῶν μαθημάτων πέραν τῆς ὑποχρεωτικῆς μουσικῆς ὕλης διδάσκεται τό λατρευτικό τυπικό, ὀρθογραφία καί ἱστορία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. Ἐπίσης, ἀπαραίτητη εἶναι ἡ συμμετοχή τῶν μαθητῶν στό ἀναλόγιο στή διάρκεια τοῦ ἑσπερινό τοῦ Σαββάτου. Προαιρετική εἶναι ἡ συμμετοχή στή μηνιαία συνάντηση ὅλων τῶν τμημάτων γιά νά μάθουν νά ψάλλουν χορωδιακά.