ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

 Ἡ σελίδα πού <<ἀνοίξατε>> εἶναι μιά ἁπλή μορφή ἐπικοινωνίας μέ ὅσους θέλουν καί μποροῦν νά ἐπιχειροῦν τά δικά τους ἀνοίγματα στόν πολυεπίπεδο καί γιγαντιαῖο κόσμο τοῦ διαδικτύου (internet). Ἡ δική μας παρουσία συνίσταται σέ ἕνα θερμό καλωσόρισμα ὑποδοχῆς γιά νά γνωρίσουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι (εἴτε συνδέονται ἄμεσα μέ τήν Περαία εἴτε ὄχι) τήν τοπική ἐκκλησία΄ ἰδίως οἱ νεότεροι.

Παράλληλα, εἴμαστε ἀνοιχτοί πρός ὅλους μέ ἐξαιρετικό, φρονοῦμε, ὄχημα τήν ψηφιακή συνομιλία (forum) καί προσβλέπουμε στόν ἔντιμο καί κόσμιο διάλογο, τόν ὁποῖο πρέπει νά ἀσκοῦμε καί νά προβάλλουμε δεόντως.

Μέ θερμές εὐχές γιά ἐπωφελῆ περιήγηση στόν ἐνοριακό μας ἱστότοπο.