Πρεσβεία θερμή

 

Χαίρε αγίων αγία, Παναγία

 

Η ευχή

 

Πίστη

 

Χαρά στα μάτια…