Αγιασμός

 


Γιά τή σωστή τέλεση τοῦ μυστηρίου ἀπαιτεῖται εὐλαβής προετοιμασία καί παρουσία ὁρισμένων ὑλικῶν μέσων:
1. Μικρό καθαρό τραπεζάκι δίχως ἄλλα ἀντικείμενα ἐπάνω του ἤ ἐπάνω σέ μιά πλευρά τῆς τραπεζαρίας

2. Μικρό καθαρό λευκό τραπεζομάνδηλο ἤ καρέ΄ ἤ διαφορετικά κόκκινο μάκτρο

3. Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἤ τῆς Παναγίας ἐπιστηριγμένη σέ εἰδική βάση ἤ σέ κάποιο σταθερό σημεῖο

4. Εἰδική γυάλινη ἤ κρυστάλλινη ἤ πήλινη ἤ πορσελάνινη λεκάνη (φιάλη) γεμισμένη τουλάχιστον ἕως τή μέση μέ καθαρό νερό (προορισμένη γιά ἀποκλειστική χρήση τέλεσης ἁγιασμοῦ)

5. Καί κανδήλα ἀναμμένη μπροστά ἀπό τήν εἰκόνα καί δύο κηροπήγια μέ ἀναμμένα κεριά ἐκατέρωθεν τῆς εἰκόνας (ἤ τουλάχιστον ἕνα ἐκ τῶν δύο)
Στήν κανδήλα προσθέτουμε μόνο ἐλαιόλαδο, καί τόσο ἡ θρυαλλίδα (φυτίλι) ὅσο καί ἡ βάση της ἀπαιτεῖτα νά εἶναι καινούργια, δηλαδή πρωτοχρησιμοποιοῦνται στό μυστήριο αὐτό.

6. Σέ λευκό καθαρό φύλλο χαρτί ἔχουμε καθαρογραμμένα τά ὀνόματα ζώντων (οἰκείων ἤ καί συγγενῶν) στήν ὀνομαστική πτώση

7. Ἐπάνω σέ πιατάκι τοποθετοῦμε τό θυμιατό μέ ἀναμμένο καρβουνάκι καί εὐῶδες θυμίαμα πρίν τήν ἔναρξη τοῦ ἁγιασμοῦ.

8. Προσφέρεται ἕνα μικρό ματσάκι βασιλικοῦ φρέσκου ἤ ἀποξηραμένου τυλιγμένο στή βάση του μέ μικρή κορδέλα. Μή ὑπάρχοντος βασιλικοῦ μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ μιά πρασινάδα (π.χ. δεντρολίβανο)

9. Ὁ ἁγιασμός πίνεται πρωί, ὄντας νηστικοί καί τόν διατηροῦμε, ἄν θέλουμε, σέ γυάλινο (κατά προτίμηση) μπουκαλάκι γιά νά ραντίζουμε περιστασιακά τό σπίτι μας ἤ τόν χῶρο πού κατοικοῦμε καί ἐργαζόμαστε. Ποτέ δέν πετοῦμε τόν ἁγιασμό σάν κοινό νερό στήν ἀποχέτευση.

10. Δέν νοεῖται κατ’οἶκον τέλεση μυστηρίου καί ὑποδοχή τοῦ ἱερέα μέσα σέ ἀτμόσφαιρα μέ τσιγάρα καί ἀνοίκεια γιά τό μυστήριο μουσική ἤ ἄσεμνη ἐνδυμασία.

11. Δέν ἐπιτρέπουμε στήν κατ’ οἶκον τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ παρουσία ζώων, ὅπως γάτες καί σκυλιά.

12. Κατά τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου δέν ἐπιτρέπουμε τήν κατά βούληση καί αὐθαίρετη ψαλμωδία ἤ ἀνάγνωση, ἤ τά ἀκατανόητα μουρμουρητά.

13. Τά κατ’οἶκον ἤ σέ ἐπαγγελματικούς χώρους μυστήρια τελοῦνται ἀπό τόν ἱερέα τῆς ἐνορίας μας. Στήν περίπτωση πού ἐπιθυμοῦμε νά προσέλθει ἱερέας πού εἶναι φιλικό ἤ συγγενικό μας πρόσωπο, ἐνημερώνουμε καί προσκαλοῦμε καί τόν ἐφημέριο τῆς ἐνορίας. Εἰδάλλως καταλύουμε τήν ἐκκλησιαστική τάξη μέ ὄχι εὐχάριστα ἀποτελέσματα.

14. Ὁ ἁγιασμός εἶναι ἡ συνήθης προσευχή καί ἀκολουθία πού ταιριάζει σέ ὅλες τίς περιπτώσεις πού ζητοῦμε τό ἔλεος, τήν εὐλογία καί δύναμη ἀπό τόν Θεό εἴτε ἀφορᾶ τό σπίτι μας εἴτε τόν χῶρο ἐργασίας μας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ