ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

 

Γιά τά μνημόσυνα ἴσχύουν τά ἄρθρα 4 & 10 τῆς ΚΗΔΕΙΑΣ καί ἐπιπλέον:

1. Ἡμέρα καί ἡμερομηνία ὁρίζεται μετά ἀπό συννενόηση μέ τόν προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ.

2. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ μεταφορά ἰδιαίτερου τραπεζιοῦ γιά τά κόλλυβα πέραν αὐτοῦ τοῦ ναοῦ οὔτε ἡ τοποθέτηση ἀνθοστηλῶν.

3. Συμβουλεύουμε τήν ἀποφυγή τοποθέτησης φωτογραφιῶν.

4. Προτρέπουμε μαζί μέ τά κόλλυβα ἤ ἀπό τήν προηγούμενη ἡμέρα νά κομίζει ἡ οἰκογένεια πού τελεῖ τό μνημόσυνο, πρόσφορο, λάδι κρασί καί καθαρό κερί στόν Ναό καί τό ὄνομα τοῦ κεκοιμημένου.

5. Δέν ἐπιτρέπουμε τή βιντεοσκόπηση-μαγνητοσκόπηση Μνημοσύνου

6. Μνημόσυνα τελοῦνται μόνο μέσα στόν Ἱερό Ναό, κατά βάση στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας καί μόνο στό πλαίσιο τοῦ ὡραρίου τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μητροπόλεως.

7. Ὑπό φυσιολογικές συνθήκες δέν τελοῦνται Μνημόσυνα χωρίς τήν παρουσία κολλύβων.

8. Δέν τελοῦνται μνημόσυνα τίς ἡμέρες τῶν Δεσποτικῶν & Θεομητορικῶν ἑορτῶν, τήν ἡμέρα τῆς πανήγυρης τοῦ Ναοῦ, τήν 28η Ὀκτωβρίου, καί ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου ἕως καί τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ.

9. Μνημόσυνα κατά πάγια συνήθεια τελοῦνται στίς σαράντα ἡμέρες ἀπό τήν κοίμηση τοῦ νεκροῦ, στόν ἕνα χρόνο καί στά τρία χρόνια.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ