Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ

 

1. Ὅποιος πρόκειται νὰ κοινωνήσει πρέπει νὰ βρίσκεται στὸ ναὸ τὸ δυνατὸν νωρίτερα. Δὲν κοινωνοῦν ἐνήλικες μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία, παρὰ μόνο βρέφη, καὶ μόνο στὴν περίπτωση ποὺ δὲν ἔγινε κατάλυση.

2. Στὸ ἅγιο Ποτήριο προσερχόμαστε μὲ τάξη, σιγὴ καὶ μόνo ἀπὸ τὸν κεντρικό διάδρομο, ἐνῶ φεύγουμε ἀπὸ τὰ πλαϊνὰ κλίτη. Ἀπαραιτήτως, πρὶν ἀνοίξουμε τὸ στόμα θὰ λέμε τὸ ὄνομα, θὰ κάνουμε τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ θὰ βάζουμε προσεκτικὰ τὸ μάκτρο (τὸ κόκκινο πανάκι) κάτω ἀπὸ τὸ πηγούνι μας.

3. Ὅλες οἱ γυναῖκες, νὰ προσέρχονται μὲ χείλη καθαρὰ ἀπὸ χρωστικὲς οὐσίες (κραγιόν) καὶ μὲ σεμνὴ (ὄχι ἡμίγυμνη καί προκλητική) ἀμφίεση, κατὰ προτίμηση φοῦστες.

4. Τὰ παιδιὰ δὲν ἐπιτρέπετε νὰ μασᾶνε μαστίχα ἢ ἄλλες τροφὲς τὴν ὥρα ποὺ πλησιάζουν νὰ κοινωνήσουν.

5. Νὰ εἴμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι μὲ νηστεία καὶ ἐξομολόγηση.

6. Δίνουμε προτεραιότητα στοὺς ἀσθενεῖς, τὶς ἐγκυμονοῦσες καὶ τὶς μητέρες μὲ βρέφη στὴν ἀγκαλιά. Στὴ συνέχεια μὲ σειρὰ προτεραιότητας κοινωνοῦν οἱ ἄνδρες καὶ ἔπειτα οἱ γυναῖκες.

7. Ὅταν προσερχόμαστε νὰ κοινωνήσουμε δὲν κουβεντιάζουμε καθ’ ὁδόν, οὔτε ἀφήνουμε τὸν ἱερέα νὰ περιμένει. Δὲν ἔχουμε τὰ χέρια μέσα στὶς τσέπες καὶ τὸ στόμα μας εἶναι καθαρὸ ἀπὸ τσιγάρο καὶ φαγητὸ (δὲν φάγαμε, οὔτε ἤπιαμε κάτι τὸ πρωί).

8. Τὰ βρέφη καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ τὰ κρατοῦμε στὴν ἀγκαλιά μας σὲ στάση θηλασμοῦ, ἀκινητοποιώντας τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια τους, ὥστε νὰ μὴν προξενήσουμε πτώση τῆς Θείας Κοινωνίας.

9. Ὅσοι κοινωνοῦν παίρνουν μόνοι τους ἀντίδωρο (καὶ συνεπῶς δὲν μπαίνουμε στὴν οὐρὰ νὰ πάρουμε ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Ἱερέα) ἀλλὰ οὔτε καὶ φεύγουμε ἀπὸ τὸ Ναὸ πρὶν τὴν ἀπόλυση τῆς Θ. Λειτουργίας. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη δὲν πρέπει νὰ φτύσουμε, ἤ νὰ αἱμορραγήσουμε. Ἕνας ἀπρόοπτος ἔμετος πρέπει νὰ συλλεχθεῖ καὶ νὰ πεταχτεῖ εἴτε στὸ χωνευτήρι τοῦ ναοῦ εἴτε σὲ τόπο ἄβατο.

10.   Μέ τό πέρας τῆς θείας λειτουργίας παραμένουμε σιωπηλοί στόν ναό γιά τήν ἀκρόαση τῆς Εὐχαριστίας (ἡ ὁποία εἶναι μέρος τῆς ἀκολουθίας τῆς θείας μεταλήψεως πού διαβάζουμε κατ’οἶκον πρίν κοινωνήσουμε).