ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΓΑΜΟΙ

1. Ἀπό τῆς 17ης Δεκεμβρίου ἕως τῶν Χριστουγέννων
2. Ἀπό τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς ἕως καί τοῦ Μ. Σαββάτου
3. Ἀπό τῆς 1ης ἕως καί τῆς 14ης Αὐγούστου
4. Τήν 29ην Αὐγούστου, ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
5. τήν 14ην Σεπτεμβρίου, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
6. τήν 5ην Ἰανουαρίου, παραμονή τῶν Θεοφανείων

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

1. Ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου ἕως καί τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ
2. Κατά τίς Δεσποτικές καί Θεομητορικές ἑορτές, ἤτοι: τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, τῶν Θεοφανείων, τῆς Ὑπαπαντῆς, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, τῆς Ἀναλήψεως, τῆς Πεντηκοστῆς, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῆς Μεταμορφώσεως, τῆς Κοιμήσεως, τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τῶν Χριστουγέννων
3. τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία πανηγυρίζει ὁ Ναός
4. τήν 28η Ὀκτωβρίου