ΕΡΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

2006-2007[1]

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιο Χύτας
Μαρία Δανδόλου
Χρῆστος Τσιάντας
Ζαφείρης Παύλου

2007-2008[2]

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Χύτας
Χρῆστος Τσιάντας — Γαρυφαλιά Γιαμπαζολιᾶ
Μαρία Δανδόλου — Ξανθίππη Σανιδᾶ
Ἀλεξάνδρα Καλαμβοκίδου — Εὐαγγελία Κυπραίου
Ἑλένη Φραγκάκη — Χρυσαυγή Κεχαΐδου

2008-2009[3]

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Χύτας
Χρῆστος Τσιάντα — Γαρυφαλιά Γιαμπαζολιᾶ
Μαρία Δανδόλου — Ξανθίππη Σανιδᾶ
Εἰρήνη Χαρούπα — Εὐαγγελία Κυπραίου
Ἑλένη Φραγκάκη — Χρυσαυγή Κεχαΐδου

2009-2010[4]

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Χύτας
Χρῆστος Τσιάντας — Γαρυφαλιά Γιαμπαζολιᾶ
Μαρία Δανδόλου — Ξανθίππη Σανιδᾶ
Εἰρήνη Χαρούπα — Εὐαγγελία Κυπραίου
Ἑλένη Φραγκάκη — Χρυσαυγή Κεχαΐδου

2010-2011[5]

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Χύτας
Μαρία Σιδηροπούλου — Γαρυφαλιά Γιαμπαζολιᾶ
Μαρία Δανδόλου — Ξανθίππη Σανιδᾶ
Εἰρήνη Χαρούπα — Εὐαγγελία Κυπραίου
Ἑλένη Φραγκάκη — Χρυσαυγή Κεχαΐδου

2011-2012

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Χύτας
Μαρία Σιδηροπούλου — Γαρυφαλιά Γιαμπαζολιᾶ
Μαρία Δανδόλου — Ξανθίππη Σανιδᾶ
Εἰρήνη Χαρούπα — Εὐαγγελία Κυπραίου
Ἑλένη Φραγκάκη — Χρυσαυγή Κεχαΐδου

 

 

[1] Ἀρ. πρωτ. 42/23-12-2006 ΙΝ καί ἀρ. πρωτ. 694/3-1-2007 ΜΚ.
[2] Ἀρ. πρωτ. 28/21-9-2007 ΙΝ καί ἀρ. πρωτ. 530/21-9-2007 ΜΚ.
[3] Ἀρ. πρωτ. 17/19-9-2008 ΙΝ καί ἀρ. πρωτ. 536/26-9-2008 ΜΚ.
[4] Ἀρ. πρωτ. 32/6-11-2010 ΙΝ καί ἀρ. πρωτ. 546/11-11-2010 ΜΚ.
[5] Ἀρ. πρωτ. 37/26-11-2010 ΙΝ καί ἀρ. πρωτ. 808/26-11-2010 ΜΚ.